[1991 - 2016] [Digital Information Society]
<firebug> gothgrrl isnt 7 dammit
<Voy> firebug: Not until next year.